ست کتری و قوری

140,000 تومان

کتری لعابی درجه یک

قوری پیرکس

مقایسه